رفتن به محتوای اصلی
بیمه سامان

مزایای شغلی :

  • عقد قرارداد و دریافت کد کارشناسی
  • امکان ارتقا سمت و تاسیس دفتر
  • آموزش کلیه رشته های بیمه ای
  • بدون نیاز به سرمایه اولیه ( امکان استفاده از شعبه پشتیبانی بعنوان دفتر کار )
  • امکان  فروش کلیه رشته های بیمه ای

شرایط درخواست همکاری :

  • حداقل سن ۲۰ سال
  • حداقل مدرک دیپلم
  • داشتن فن بیان قوی و روابط عمومی بالا
  • شرکت در معارفه و مصاحبه